למידע נוסף והרשמה יש לפנות לכתובת דוא"ל: 

contact@psychedelictherapy.co.il